Elektrodinamika

Antene in razširjanje valov

Visokofrekvenčna tehnika

Elektronika

Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija

Optične komunikacije

Zgodovina

prof. dr. Jožko Budin: Strokovno izobraževanje Optika (2010)


Leta 2010 je imel prof. dr. Jožko Budin serijo štiriurnih predavanj za tehnike v Telekomu Slovenije. Zanimiv pregled optičnih komunikacij je popestren s praktičnimi izkušnjami na področju optike ter pregledu trendov. Predavanja so sledila podobni seriji predavanj iz radijskih komunikacij.


01 - Optične komunikacije - stanje 2010
02 - Temeljni optični pojavi
03 - Optična vlakna
04 - Slabljenje v vlaknu
05 - Disperzija v vlaknu
06 - Kompenzacija disperzije
07 - Nelinearni pojavi v vlaknu
08 - Mikrostrukturna vlakna
09 - Modulacijski formati
10 - Optični viri
11 - Optični ojačevalniki
12 - Signal in šum na zvezah in sistemih
13 - Fotodetektorji
14 - Optične komunikacije - kratek pregled osnov
15 - Uvod v optična dostopovna omrežja
16 - Razvrščanje
17 - Valovno razvrščanje
18 - Optična zveza
19 - Optična omrežja
20 - Konferenčne novosti 2010 - evolucija PONa
21 - Radio po vlaknu (ROF)
22 - Vprašanja delovanja OAN - regulacija, ekonomika, politika