Izrazi s področja radijskih in optičnih komunikacij


KraticaAngleški izrazSlovenski izraz
1Rone-stage regenerationojačevanje
2Rtwo-stage regenerationojačevanje, preoblikovanje
3Rthree-stage regenerationojačevanje, preoblikovanje, sinhronizacija
ADMAdd-Drop Multiplexerdodaj-odvzemi multiplekser
ADSLAsymmetric Digital Subscriber Lineasimetrični digitalni naročniški vod
AGCAutomatic Gain Controlavtomatska kontrola ojačenja
AMAmplitude Modulationamplitudna modulacija
ANSIAmerican National Standards Instituteameriški nacionalni inštitut za standardizacijo
APDAvalanche Photo Diodeplazovna fotodioda
ARQAutomatic Repeat-reQuestponavljanje izgubljenih okvirjev
ASEAmplified Spontaneous Emissionojačeno spontano sevanje
ATMAsynchronous Transfer Modeasinhroni prenosni način
AWGArrayed Waveguide Gratingrazvrstitvena valovodna struktura, valovodni razvrstilnik
AWGNAdditive White Gaussian Noisedodani beli Gaussov šum
BCHBroadcast CHannelkanal z razpršeno oddajo
BCCHBroadcast Control CHannelkrmilni kanal z razpršeno oddajo
BERBit Error Ratepogostnost bitne napake
BFBeamformingoblikovanja smernega diagrama
 Birefrigencedvolomnost
BPSKBinary Phase-Shift Keyingdvojiška fazno skočna modulacija
BWBandwidthpasovna širina
BWOBackward Wave Oscillatoroscilator na osnovi nazajšnjega vala
CATVCommunity Antenna TeleVisionkabelska TV
CDMCode Division Multiplexingkodno razvrščanje
CDMACode Division Multiple Accesskodni sodostop
CENELECComité Européen de Normalisation Électrotechniqueevropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki
 Chirpžvižg (laserja)
CO-MPCoordination Multi-Pointvečtočkovna koordinacija
CSIChannel State Informationinformacija o stanju kanala
CRCognitive Radiokognitivni radio
CRCCyclic Redundancy Checkpreverjanje s ciklično redundanco
CRSCognitive Radio Systemsistem kognitivnega radia
CWContinuous Wavenemodulirani val
CWDMCoarse WDMredki WDM, preprosti WDM, grobi WDM
DBPSKDifferential Binary Phase-Shift Keyingdiferencialna dvojiška fazno skočna modulacija
DBRDistributed Bragg Reflectorporazdeljeni Braggov odboj
DCFDispersion Compensating Fibrekompenzacijsko vlakno
DCMDispersion Compensating Modulekompenzacijski modul
DFBDistributed Feed Backporazdeljeni povratni sklop
DFGDifference Frequency Generationgeneriranje razlike frekvenc
DMUXDemultiplexerdemultiplekser
DQPSKDifferential Quadrature phase-shift keyingdiferencialna kvadraturna fazno skočna modulacija
DRADistributed Raman Amplifierporazdeljen Ramanov ojačevalnik
DSFDispersion Shifted Fiberdisperzijsko premaknjeno optično vlakno
DSLDigital Subscriber Linedigitalni naročniški vod
DSPDigital Signal Processor / Processingdigitalni signalni procesor / digitalna obdelava signala
DSSSDirect Sequence Spread Spectrumrazpršeni spekter z neposrednim zaporedjem
DWDMDense Wavelength Division Multiplexingzgoščeno valovno-dolžinsko razvrščanje (gosti WDM)
DXCDigital Cross-Connectdigitalni prevezovalnik
E/OElectrical to Optical Conversionelektrooptični pretvornik
EAElectroabsorptionelektroabsorpcija
EAMElectroabsorption Modulatorelektroabsorpcijski modulator
EDFAErbium Doped Fibre Amplifiervlakenski ojačevalnik s primesjo erbija, vlakenski ojačevalnik z dopiranim erbijem, erbijev vlakenski ojačevalnik
ELEDEdge Light Emitting Diodepolprevodniška svetleča dioda na stransko sevanje
ERExtinction Ratiorazmerje med največjo in najmanjšo izhodno močjo, ugasitveno razmerje
ETSIEuropean Telecommunications Standards Instituteevropski inštitut za standardizacijo v telekomunikacijah
EVMError Vector Magnitudejakost vektorja napake
FBGFiber Bragg Gratingvlakenska Braggova mrežica
FCFSFirst Come First Serve
FDDFrequency Division Duplexfrekvenčni dvosmerni prenos
FDMFrequency Division Multiplexingfrekvenčno razvrščanje
FDMAFrequency Division Multiple Accessfrekvenčni sodostop
FECForward Error Correctionvnaprejšnje popravljanje napak
FELFree-Electron Laserprostoelektronski laser
FETField Effect Transistorpoljski tranzistor
FFTFast Fourier Transformationhitra Fourierova transformacija
FHSSFrequency-Hopping Spread Spectrumrazpršeni spekter s frekvenčnim skakanjem
FITHFiber In The Homevlakno doma
FITOFiber In The Officevlakno v pisarni
FMFrequency Modulationfrekvenčna modulacija
FP laserFabry-Perot laserFabry-Perotjev laser, laser Fabry-Perot
FSOFree-Space Opticsprostozračna optika
FSKFrequency Shift Keyingfrekvenčna skočna modulacija
FSRFree Spectral Rangeprosto spektralno območje
FTTbFiber to the Buildingvlakno do zgradbe
FTTcFiber to the Curbvlakno do kabelskega razdelilnika
FTTdFiber to the Deskvlakno do pisalne mize
FTThFiber to the Homevlakno do doma
FTTxFiber to the xvlakno od poljubne točke (oznaka za družino tehnologij FTT)
FWHMFull Width at Half Maximumširina na polovični višini
FWMFour Wave Mixingštirivalovno mešanje
GPUGraphics Processing Unitgrafična procesna enota
GSMGlobal System for Mobile Communicationsglobalni sistem mobilnih komunikacij
GVDGroup Velocity Dispersionrazpršitev skupinske hitrosti
HFCHybrid Fiber/Coaxhibridno omrežje iz optičnih vlaken in koaksialnih kablov, hibridno vlakensko/koaksialno omrežje
HSPAHigh-Speed Packet Accesshitri paketni dostop
HSDPAHigh-Speed Downlink Packet Accesshitri paketni dostop v dotočni smeri
HSUPAHigh-Speed Uplink Packet Accesshitri paketni dostop v odtočni smeri
IECInternational Electrotechnical Commissionmednarodna elektrotehniška komisija
IEEEInstitute of Electrical and Electronics Engineersinštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike
ILAIn-Line Amplifierlinijski ojačevalnik
IMIntensity Modulationjakostna modulacija
IMTAInternational Mobile Telecommunication Associationmednarodno združenje za mobilne telekomunikacije
InPIndium Phosphideindijevfosfid
IPInternet Protocolinternetni protokol
IRInfra Redinfra rdeč
ISMIndustrial, Scientific and Medicalindustrijski, znanstveni, medicinski
ISIIntersymbolic Interferenceintersimbolna interferenca
ISOInternational Organization for Standardizationmednarodna organizacija za standardizacijo
ITU-TInternational Telecommunication Unionmednarodna zveza za telekomunikacije
ITU- DITU Telecommunication Development SectorITU - sektor za razvoj telekomunikacij
ITU-RRadiocommunication SectorITU - sektor za radiokomunikacije
ITU-TTelecommunication Standardization SectorITU - sektor za standardizacijo telekomunikacij
LACLocal Area Codekoda lokacijskega področja
LANLocal Area Networklokalno omrežje
LDLaser Diodelaserska dioda
LDPCLow-Density Parity-Checkpariteta z nizko gostoto
LEDLight-Emitting Diodepolprevodniška svetleča dioda
LNALow Noise Amplifiernizkošumni ojačevalnik
LOLocal OscillatorLokalni oscilator
LOSLine of Sightneposredna vidljivost
LRALumped Raman Amplifierdiskretni Ramanov ojačevalnik
LTELong Term Evolutionevolucija na dolgi rok
LSBLeast Significant Bitnajmanj pomemben bit
MCCMobile Country Codemobilna deželna koda
MEMSMicro Electro-Mehanical Systemsmikro elektromehanski sistemi
MIMichelson interferometerMichelsonov interferometer
MIModulation Instabilitymodulacijska nestabilnost
MIMOMultiple-Input and Multiple-Outputveč vhodov, več izhodov
MMICMonolithic Microwave Integrated Circuitmonolitno mikrovalovno integrirano vezje
MNCMobile Network Codemobilna omrežja koda
MQWMultiple Quantum Wellvečkratna kvantna jama
MSBMost Significant Bitnajbolj pomemben bit
MSKMinimum Shift Keyingminimalna skočna modulacija
MU-MIMOMultiple User MIMOveč-uporabniški MIMO
MUXMultiplexermultiplekser, razvrstilnik
MZIMach-Zehnder InterferometerMach-Zehnderjev interferometer
MZMMach-Zehnder ModulatorMach-Zehnderjev modulator
NANumerical Aperturenumerična apertura (odprtina)
NFNoise Figurešumno število
NLOSNon Line of Sightbrez neposredne vidljivosti
NOLMNonlinear Optical Loop Mirrornelinearno optično zančno zrcalo
NRZNon Return to Zerobrez povratka na ničlo
NZDSFNon-Zero Dispersion Shifted Fiberdisperzijsko premaknjeno optično vlakno z nenično disperzijo
OADMOptical Add/Drop Multiplexeroptični multiplekser za dodajanje in odvzemanje
OBOptical Bacboneoptično hrbtenično omrežje
OCDMAOptical Code-Division Multiple Accessoptični kodni multipleks
OCH-POptical CHanel Protectionzaščita optičnega kanala
OFDMOptical Frequency Division Multiplexoptično frekvenčno razvrščanje
OFDMOrthogonal Frequency Division Multiplexingortogonalno frekvenčno razvrščanje
OFDMAOrthogonal Frequency Division Multiple Accessortogonalni frekvenčni sodostop
OFDROptical Frequency Domain Reflectometryoptična reflektometrija v frekvenčnem prostoru
OLTOptical Line Terminaloptični linijski terminal
OMAOpen Mobile Alliancezveza odprte mobilnosti
ONUOptical Network Unitoptična omrežna enota
OMS-POptical Multiplex Section Protectionoptično multipleksirna odsekovna zaščita
OOIOpen Optical Interfaceodprti optični vmesnik
OPLMOptical Parametric Loop Mirroroptično parametrično zančno zrcalo
OPSOptical Packet Switchoptično paketno stikalo
OBOptical Backboneoptično hrbtenično omrežje
OSAOptical Spectrum Analyseranalizator optičnega spektra
OSDMOptical Space Division Multiplexoptično prostorsko razvrščanje
OTDMOptical Time Division Multiplexoptično časovno razvrščanje
OTDMOrthogonal Time Division Multiplexortogonalno časovno razvrščanje
OTDROptical Time Domain Reflectometryoptična reflektometrija v časovnem prostoru
OXCOptical Cross-Connectoptični prevezovalnik
P2MPPoint to Multipointtočka na več točk
P2PPoint to Pointtočka na točko
PBCPolarization Beam Combinerpolarizacijski sklopnik
PBCHPhysical Broadcast CHannelfizični kanal z razpršeno oddajo
PBSPolarization Beam Splitterpolarizacijski žarkovni delilnik
PDHPlesiochronous Digital Hierarchypleziohrona digitalna hierarhija
PDLPolarization Dependent Losspolarizacijsko odvisno slabljenje
PDMPolarization Division Multiplexpolarizacijsko razvrščanje
PGParametric Gainparametrično ojačenje
PHYPhysical Layer of the OSI Modelfizični nivo OSI modela
PINp-i-n photodiodep-i-n fotodioda
PLCPlanar Lightwave Circuitsvezja planarnih svetlovodov
PMDPolarisation Mode Dispersionpolarizacijska rodovna disperzija
POFPlastic Optical Fiberplastično optično vlakno
PONPassive Optical Networkpasivno optično omrežje
POTSPlain Old Telephone Serviceosnovna telefonska storitev
PPLNPeriodicaly Poled LiNbO3periodično polariziran LiNbO3
PPMPulse-Position Modulationmodulacija na osnovi položaja impulza
PRBSPseudo Random Bit Sequenceizmišljeno naključno bitno zaporedje
PSKPhase-Shift Keyingfazno skočna modulacija
QAMQuadrature Amplitude Modulationkvadraturna amplitudna modulacija
QBERQuantum Bit Error Ratekvantna pogostost bitnih napak
QCQuantum Cryptographykvantna kriptografija
QCLQuantum Cascade Laserkvantni kaskadni laser
QoSQuality of Servicekvaliteta storitve
QPSKQuadrature Phase Shift Keyingkvadraturna fazno skočna modulacija
QWQuantum Wellkvantna jama
RANRadio Access Networkradijsko dostopovno omrežje
RFIDRadio Frequency Indentificationradiofrekvenčna identifikacija
RNRemote Nodekrajevno oddaljeno vozlišče
RSSIReceived signal strength indication
RZReturn to Zeros povratkom na ničlo
S/NSignal to Noisesignal proti šumu
SBSStimulated Brillouin Scatteringstimulirano Brillouinovo sipanje
SCSuperContinuumsuperkontinuum
SCMSubCarrier Multiplexingrazvrščanje podnosilnikov
SCMASubCarrier Multiplexing Accessdostop z deljenjem na RF podnosilnike
SDHSynchronous Digital Hirarchysinhrona digitalna hirarhija
SDSpatial Diversityprostorska raznolikost
SDMSpace Division Multiplexprostorsko razvrščanje
SDMASpace Division Multiple Accessprostorski sodostop
SDRSoftware-Defined Radioprogramirljivi radio
SHGSecond Harmonic Generationgeneriranje druge harmonske (komponente)
SISOSingle-input and Single-outputen vhod, en izhod
SISTSlovenian Institute for STandardizationslovenski inštitut za standardizacijo
SLEDSurface Light Emitting Diodepolprevodniška svetleča dioda na čelno sevanje
SMSpatial Multiplexingprostorsko razvrščanje
SMFSingle Mode Fiberenorodovno vlakno
SNMPSimple Network Management Protocolpreprosti omrežni upraviteljski protokol
SNRSignal to Noise Ratiorazmerje signal/šum
SOASemiconductor Optical Amplifierpolprevodniški optični ojačevalnik
SoCSystem on Chipsistem na čipu
SONETSynchronous Optical NETworksinhrono optično omrežje
SPMSelf-Phase Modulationlastna fazna modulacija
SRDShort-Range Radiocommunication Deviceradiokomunikacijske naprave kratkega dosega
SRSStimulated Raman Scatteringstimulirano Ramanovo sipanje
SSMSpace Switch Matrixpreklopna matrika
SSMFStandard Single Mode Fiberstandardno enorodovno vlakno
STBCSpace Time Block Codingprostorsko-časovno blokovno kodiranje
STMSynchronous Transport Modulesinhroni transportni modul
SVDSingular Vector Decompositiondekompozicija singularnih vrednosti
TDDTime Division Duplexčasovni dvosmerni prenos
TDMTime Division Multiplexčasovno razvrščanje
TDMATime Division Multiple Accessčasovni sodostop
TECThermo-Electric Coolertermoelektrični hladilnik
TETRATerrestrial Trunked Radio / TransEuropean Trunked RAdioprizemni snopovni radio
TFTuneable Filternastavljivi filter
TMNTelecommunication Management Networktelekomunikacijsko upravljalno omrežje
TTATelecommunication Technology Associationzveza telekomunikacijskih tehnologij
TTCTelecommunication Technology Committeekomite telekomunikacijskih tehnologij
TTITransmission Time Intrevalčasovni interval prenosa
TWMThree Wave Mixingtrivalovno mešanje
TWTTravelling Wave Tubecev na potujoči val
UEUser EquipmentUporabniška oprema
UHFUltra High Frequencyultra visoka frekvenca
UMTSUniversal Mobile Telecommunications Systemuniverzalni sistem mobilnih telekomunikacij
VCSELVertical Cavity Surface-Emitting Laserlaser na čelno sevanje s pokončnim resonatorjem
VDSLVery High Bit Rate Digital Subscriber Linezelo hiter digitalni naročniški vod
VOAVariable Optical Attenuatornastavljivi optični slabilnik
VoDVideo on Demandvideo na zahtevo
VPVirtual Pathnavidezna pot
VWPVirtual Wavelength Pathnavidezna valovno-dolžinska pot
WANWide Area Networkomrežje širokega dosega, prostrano omrežje
WCWavelength Converterpretvornik valovne dolžine
WDMWavelength Division Multiplexvalovno-dolžinsko razvrščanje
WMWavelength Mixingvalovno mešanje
WPWavelength Pathvalovno-dolžinska pot
WRWavelength Routerusmerjevalnik valovnih dolžin
WWWWorld Wide Websvetovni splet
XAMCross-Absorption Modulationkrižna absorpcijska modulacija
XCCross-Connectprevezovalnik
XGMCross-Gain Modulationkrižna amplitudna modulacija
XPMCross-Phase Modulationkrižna fazna modulacija, prečna fazna modulacija