Elektrodinamika

Antene in razširjanje valov

Visokofrekvenčna tehnika

Elektronika

Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija

Optične komunikacije

Zgodovina

prof. dr. Jožko Budin: Strokovno izobraževanje Radio (2009)


Leta 2009 je imel prof. dr. Jožko Budin serijo štiriurnih predavanj za tehnike v tedanjem Mobitelu. Pregled radijskih komunikacij na univerzitetnem nivoju je prepleten z zgodovino, uporabo in izkušnjami, tako da so predavanja zanimiva in dostopna tudi tistim brez temeljitejšega poznavanja tem. Sledijo jim podobna predavanja iz optičnih komunikacij.


01 - Osnove polja
02 - Osnovne zakonitosti elmg polja
03 - Iz zgodovine telekomunikacij
04 - Kapaciteta komunikacijskega kanala
05 - Signal, šum in spekter
06 - Elementarni viri sevanja
07 - Definicije antenskih parametrov
08 - Definicije propagacijskih parametrov
09 - Propagacija
10 - Modeli propagacije
11 - Valovno-optične aproksimacije
12 - Statistika signala
13 - Dipoli
14 - Dipolske skupine
15 - Yagi-Uda, heliks in druge antene
16 - Zvezne skupine in odprtine
17 - Zrcalne antene
18 - Frekvenčno neodvisne in logaritmično-periodične antene
19 - Polarizacija polja in anten
20 - Polarimetrija
21 - Osnove vezij s porazdeljenimi elementi 1
22 - Osnove vezij s porazdeljenimi elementi 2
23 - Valovi in odbojnost
24 - Smithov diagram
25 - MIMO
26 - Matrika S in smerni grafi za mikrovalovno prakso
27 - Mikrovalovna vezja in naprave
28 - Impedančno prilagajanje
29 - Meritve in instrumenti
30 - Antene ročnega mobilnega telefona